Finansiële model is 'n doeltreffende hulpmiddel in besluitneming

Finansiële model is 'n doeltreffende hulpmiddel in besluitneming
Finansiële model is 'n doeltreffende hulpmiddel in besluitneming
Anonim

'n Finansiële model is 'n spesiale dokument wat die berekening van sekere finansiële aanwysers van 'n maatskappy bevat gebaseer op inligting oor die geprojekteerde verkoopsvolume en beplande koste. Die hooftaak van hierdie model is om die doeltreffendheid van die gebruik van beskikbare hulpbronne te assesseer.

finansiële model

Op grond van praktyk sluit die finansiële model die berekening van die organisasie se inkomste in, met inagneming van die koste en fisiese parameters van verkope, sowel as aankope, produkkoste, produksievolumes, ander inkomste en uitgawes, beleggings, maatskappy verpligtinge en kontantvloei. Die finale stadium van die bou van hierdie model is die vorming van die voorspelde balans, sowel as begrotingsinkomste en -uitgawes. Die doel van die werk wat uitgevoer word, word beskou as die bepaling van die waardes van veranderinge in die finansiële resultaat van die onderneming met enige dinamika van die parameters betrokke by hierdie berekeninge.

Die finansiële model is gebaseer op so 'n sleutelbeginsel soos die bepaling van die versperringskoers van opbrengs op kapitaal. Met ander woorde, die identifisering van die minimum vlak van winsgewendheid uitbeleggings moet deur 'n groep bestuurders in die onderneming verskaf word. Dit is sy identifikasie wat sal help om die vereistes vir die resultaat duidelik te formuleer.

finansiële model is

Die finansiële model is gebaseer op 'n ander beginsel - fokus die ontleding op die vlak van likiditeit van die maatskappy se ekonomiese aktiwiteit. Hierdie konsep hou direk verband met die fokus op die waarde van die besigheid vir die stigters.

Die finansiële model van 'n onderneming kan gedefinieer word as 'n vereenvoudigde wiskundige voorstelling van die werklike finansiële sy van die maatskappy se ekonomiese aktiwiteit.

Hierdie definisie van 'n model beteken dat dit deur bestuur gebruik word om te probeer om die komplekse aard van 'n sekere finansiële situasie of 'n stel sekere verhoudings in die vorm van vereenvoudigde wiskundige vergelykings voor te stel.

finansiële model van die onderneming

Die finansiële model, soos enige ekonomiese kategorie, het sy eie doel, wat is om die hoof van die maatskappy te help om 'n besluit te neem. Die doel van sulke modellering kan in meer besonderhede oorweeg word wanneer sommige van sulke eenvoudige monsters soos skattings, lineêre programmering en ontleding van die waarde van produksievolume en wins ondersoek word.

Soos hierbo genoem, verskaf die finansiële model leiding oor die nodige analitiese inligting wat gebruik word as die basis vir die neem van meer ingeligte besluite. Genoemde inligting kan onder twee opskrifte ontleed word:

1. Bereiking van die doel. Deur die finansiële model te gebruik, sluit die bestuurder sommige data inin 'n analitiese beeld en dus 'n antwoord ontvang of die resultate sal bydra tot die bereiking van die maatskappy se doelwit. Byvoorbeeld, vir 'n vervaardigingsonderneming - winsmaksimering.

2. Risiko-analise. Dit is 'n belangrike genoeg element van die besluitnemingsproses om onmiddellike sensitiwiteitsontleding van enige besluit te fasiliteer.

Daar moet kennis geneem word dat die finansiële model slegs met die kwantitatiewe kant van besluite nou verband hou. Wanneer die regte besluit geneem word, moet kwalitatiewe aspekte ook in ag geneem word, wat nie minder belangrik is as kwantitatiewe nie.

Gewilde onderwerp